Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht
T 030 28 49 300
F 030 28 49 322
E hoofdkantoor@rijnja.nl


Contact informatie

Heeft u vragen over wat onze producten voor uw organistatie kunnen betekenen? Raadpleeg Support, of stel uw vraag direct aan een van onze medewerkers.

Voor vragen of informatie:
FILE2SHARE B.V.
Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht

BTW nr.: NL802281400B001

Telefoon 030-284 9325
Helpdesk 030-284 9327
Fax 030-284 9328
E-mail info@file2share.nl

Software
FILE2SHARE

Support

Beveiliging heeft bij FILE2SHARE de hoogste prioriteit.

Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de systemen altijd beschikbaar te houden, waardoor u 24/7 bij uw gegevens kunt. Het autorisatie protocol zorgt ervoor dat alleen deelnemers toegang krijgen, die daadwerkelijk het recht hebben om bij bepaalde project informatie te kunnen komen. Na uitvoerige tests heeft het ministerie van VROM, FILE2SHARE op hun netwerk beschikbaar gesteld. De Rijksgebouwendienst werkt reeds jaren met FILE2SHARE op verschillende projecten.

Wij zijn in de laatste 3 jaren slechts 2,5 uren "down" geweest tijdens kantooruren. En onderhoud vindt in de regel 's avonds of ’s nachts plaats. Voor meer informatie, neem contact op met FILE2SHARE!

Werkafspraken vastleggen

Wanneer u beslist om in uw project via FILE2SHARE met derden te gaan communiceren, is het belangrijk dat een aantal afspraken met uw partners wordt gemaakt. Denk aan de juridische status van digitaal beschikbaar gestelde bestanden of welke bestandsformaten worden er onderling uitgewisseld. Deze afspraken worden in overleg gemaakt en in een protocol vastgelegd. Om geen onderwerpen over het hoofd te zien, maakt FILE2SHARE gebruik van een juridische checklist, opgesteld door Loyens Loeff advocaten en voor de organisatorische aspecten hanteert FILE2SHARE een checklist opgesteld door TNO Bouw.

Beide rapporten zijn in opdracht van FILE2SHARE gemaakt. Wij helpen u graag bij het opstellen van deze afspraken, zodat de informatie uitwisseling voorspoedig en eenduidig kan verlopen.

CBP

FILE2SHARE is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Dit betekent dat uw gegevens bij FILE2SHARE in goede handen zijn. FILE2SHARE is aangemeld onder nummer 1258868.


Verzekering

FILE2SHARE beschikt over zowel een bedrijfs- als een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering.