Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht
T 030 28 49 300
F 030 28 49 322
E hoofdkantoor@rijnja.nl


FILE2SHARE Verkenner

Technische kenmerken

Centrale opslag
Via de FILE2SHARE Verkenner worden alle documenten op een centrale, beveiligde server opgeslagen. Iedereen die daartoe bevoegd is kan zodoende met een internetverbinding overal en altijd over de meest actuele informatie beschikken.

Versiebeheer
De FILE2SHARE Verkenner beschikt over een nauwlettend versiebeheer. Gebruikers kunnen altijd beschikken over de meest recente versie van een tekening of een document. Zodat het aantal fouten door verouderde informatie wordt beperkt.

Toegangsrechten
In de FILE2SHARE Verkenner is de toegang tot documenten nauwkeurig in te stellen. De auteur kan bovendien zelf bepalen welke handelingen door anderen zijn toegestaan: bekijken, ophalen, wijzigen of overschrijven.

Logboek
De FILE2SHARE Verkenner houdt alle handelingen bij in een logboek. Zodat achteraf snel en eenvoudig kan worden vastgesteld wat er met de documenten is gebeurd.

Windows interface
De FILE2SHARE Verkenner is gebaseerd op de bekende Windows Verkenner. Hierdoor is de werking al bekend en kunnen gebruikers onmiddellijk aan de slag. Er is geen uitgebreide training nodig en er gaat geen tijd verloren met gewenning.

Client – server
De FILE2SHARE Verkenner op een PC maakt verbinding met de servers van FILE2SHARE. U heeft geen zorgen over beheer, backups, beveiliging of storingen. En geen investeringen in hardware of software. U blijft aan de slag, FILE2SHARE waakt.

Preview

Windows-interface
Windows-interface

Toegespitst op de bouw
Toegespitst op de bouw

E-mail meldingen
E-mail meldingen