Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht
T 030 28 49 300
F 030 28 49 322
E hoofdkantoor@rijnja.nl


FILE2SHARE Verkenner

Organisatorisch bekeken

Samenwerken in projecten
Bouwprojecten worden steeds complexer, onder meer door voortdurend wijzigende informatie en telkens wisselende, vaak op afstand samenwerkende partijen. De daarmee gepaard gaande problemen als gebrekkige informatie-uitwisseling of het kwijtraken van gegevens leiden regelmatig tot budgetoverschrijdingen, hoge faalkosten, irritaties en tijdverlies.

Het samenwerken in project vereist nauwkeurige werkafspraken.

Werkafspraken vastleggen
FILE2SHARE beschikt over uitgebreide protocollen welke als uitgangspunt kunnen dienen voor het helder vastleggen van werkafspraken. Deze protocollen zijn speciaal voor FILE2SHARE opgesteld door TNO Bouw en juridisch onderbouwd door Loyens & Loeff Advocaten te Amsterdam. De protocollen zijn inmiddels uitgebreid getoetst aan de hand van praktijkervaringen van Nederlands meest vooraanstaande partijen uit de bouw.

Voor gebruikers van FILE2SHARE kunnen deze protocollen ter beschikking worden gesteld. Desgewenst kunnen deze aan de specifieke kenmerken van een bouwproject worden aangepast door ervaren FILE2SHARE medewerkers.

U kunt hierover nadere informatie krijgen via 030-284 9325 of e-mail.

Preview

Windows-interface
Windows-interface

Toegespitst op de bouw
Toegespitst op de bouw

E-mail meldingen
E-mail meldingen