Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht
T 030 28 49 300
F 030 28 49 322
E hoofdkantoor@rijnja.nl


FILE2SHARE Manager

Organisatorisch bekeken

Planning is cruciaal

In bouwprojecten worden planningscycli en productietijden steeds scherper gesteld. De tijdsfactor neemt enorm in belang toe. De daarmee gepaard gaande problemen als gebrekkige informatie-uitwisseling of het te laat beschikken over de juiste gegevens leiden regelmatig tot budgetoverschrijdingen, hoge faalkosten, irritaties en tijdverlies.

Het samenwerken in projecten vereist nauwkeurige werkafspraken.

Werkafspraken vastleggen

FILE2SHARE beschikt over uitgebreide protocollen welke als uitgangspunt kunnen dienen voor het helder vastleggen van werkafspraken. Deze protocollen zijn opgesteld aan de hand van praktijkervaringen van Nederlands meest vooraanstaande partijen uit de bouw.

Voor gebruikers van FILE2SHARE kunnen deze protocollen ter beschikking worden gesteld. Desgewenst kunnen deze aan de specifieke kenmerken van een bouwproject worden aangepast door ervaren FILE2SHARE medewerkers.

U kunt hierover nadere informatie vragen via 030-284 9325 of e-mail.

Preview

Takenschema: overzicht
Takenschema: overzicht

Takenlijst: inzicht
Takenlijst: inzicht

Planning: helder inzicht
Planning: helder inzicht