Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht
T 030 28 49 300
F 030 28 49 322
E hoofdkantoor@rijnja.nl


Disclaimer en Privacy

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website, onverminderd het bepaalde in de FILE2SHARE Algemene Voorwaarden.

Geen garanties

FILE2SHARE biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”). De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. FILE2SHARE geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. FILE2SHARE garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Aansprakelijkheid

FILE2SHARE is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website. FILE2SHARE acht zich voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

Auteursrechten

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. FILE2SHARE biedt deze website aan voor eigen of intern gebruik van haar bezoekers, waarbij het niet is toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van FILE2SHARE is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen (bijvoorbeeld door deze door te zenden, te framen of beschikbaar te stellen op een netwerk).

Merken en handelsnamen

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van FILE2SHARE, tenzij anders FILE2SHARE. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FILE2SHARE is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar: info@file2share.nl. FILE2SHARE B.V.

Contact informatie

Heeft u vragen over wat onze producten voor uw organistatie kunnen betekenen? Raadpleeg Support, of stel u vraag direct aan een van onze medewerkers.

Voor vragen of informatie:
FILE2SHARE B.V.
Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht

Telefoon 030-284 9325
Helpdesk 030-284 9327
Fax 030-284 9328
E-mail info@file2share.nl