Kanaalweg 14
3526 KL Utrecht
T 030 28 49 300
F 030 28 49 322
E hoofdkantoor@rijnja.nl


FILE2SHARE

Onmisbaar gereedschap bij bouwprojecten

Onmisbaar gereedschap bij bouwprojecten

Architecten en aannemers, opdrachtgevers en projectontwikkelaars, onderaannemers en installateurs werken met FILE2SHARE. Het online communicatiesysteem dat ervoor zorgt dat iedereen dezelfde taal spreekt en op het juiste moment over de juiste tekeningen en documenten beschikt. Dat versnelt werkprocessen, voorkomt spraakverwarring en brengt faalkosten tot een minimum terug.

U kunt direct aan de slag. FILE2SHARE is direct beschikbaar, overal te benaderen en bijzonder gebruiksvriendelijk. Dat laatste wordt nog eens onderstreept door de uitstekende helpdesk.


Nieuws

Recente projecten waar met FILE2SHARE wordt gebouwd!


warmtekrachtkoppeling (WKK) bij het VU/VUmc Amsterdam
warmtekrachtkoppeling (WKK) bij het VU/VUmc Amsterdam

Opdrachtgever: Vrije Universiteit - FCO/Energie Beheer Raad
Hoofdaannemer: Ingenieursbureau Wolter &Dros BV, TBI Techniek
Aannemer bouwkundig: van Westen & Bakker BV, HOWA bouwgroep
Aannemer elektrotechnisch: Croon Elektrotechniek BV, TBI Techniek


Wolter & Dros realiseert in samenwerking met bouwkundig aannemer van Westen & Bakker en elektrotechnisch aannemer Croon de warmtekrachtkoppeling (WKK) bij het VU/VUmc Amsterdam in opdracht van het Energiebedrijf VU/VUmc. De WKK bestaat uit twee onafhankelijke, identieke installaties bestaande uit een gasturbinegenerator package, afgassenketel en een absorptiekoelmachine. Wolter & Dros is als turn-key aannemer verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de bouw en het meerjarig onderhoud van de WKK. Deze complexe installatie moet voldoen aan hoge prestatie-, milieu- en beschikbaarheidseisen. Continuïteit in de levering van energie bij uitval van het openbare elektriciteitsnet is hierbij uiteraard één van de eerste vereisten. Met een opgesteld elektrisch vermogen van 9,2 MW zal de WKK genoeg energie voor het preferente net kunnen leveren voor de komende 15-20 jaar. Samen met de huidige installaties is het mogelijk de complete universiteit en het ziekenhuis te voorzien van energie.

Bronnen: DOZ Energieregie


Reinier de Graaf Ziekenhuis
Reinier de Graaf Ziekenhuis

Ontwerp: EGM architecten
Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Reinier de Graaf


Het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis, dat de twee huidige ziekenhuizen vervangt, is een innovatief en compact ontwerp. Een gebouw dat verbondenheid uitstraalt, zowel intern als extern. Dat was het uitgangspunt voor het nieuwe ziekenhuis. EGM architecten vertaalde dit naar een ontwerp waarin openheid, verbinding en Delft een voorname rol spelen. De vorm van het gebouw is gebaseerd op de 'Esculaap', het oude Griekse symbool voor geneeskunde. De afdelingen 'slingeren' rondom de centrale as, die op alle verdiepingen de verschillende bouwdelen aaneenrijgt. Daardoor ontstaat een 'verbonden' ziekenhuis. Die vorm heeft als groot voordeel dat alle afdelingen snel bereikbaar zijn. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid om verschillende open ruimten te creëren. Patio's met zicht op binnen en buiten. Daarmee ontstaat een gebouw met veel uitzicht en daglicht. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwcombinatie Reinier de Graaf, bestaande uit Hurks van der Linden en Kuijpers Centrale Projecten.

Bronnen: www.egm.nl / www.rdgg.nl


Grotiusgebouw

Grotiusgebouw Opdrachtgever: Radboud Universiteit Nijmegen
Ontwerpteam: architectenbureau Benthem Crouwel, adviseurs Nelissen en Strackee en landschapsarchitect Karres en Brands
Bouw: aannemerscombinatie CeDrie, bestaande uit Bouwbedrijf Berghege BV, Heerkens van Bavel Bouw BV en Kropman Installatietechniek BV


De Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt hoofdgebruiker van het Grotiusgebouw. In het duurzaam ontworpen gebouw komen diverse onderwijs- en studieruimtes, een bibliotheek, een restaurant met buitenterras en een collegezaal met een capaciteit van 500 plaatsen, die daarmee de grootste collegezaal van de Radboud Universiteit zal zijn. Het gebouw krijgt een totale bruto vloeroppervlakte van ruim 26.000 m2. Onder het gebouw komt een parkeergarage met een capaciteit van ca. 350 plaatsen.

Bron: www.ru.nl


Stadskantoor Utrecht
Stadskantoor Utrecht

Opdrachtgever: NS Poort
Ontwerp: Kraaijvanger
Hoofdaannemer: Bouwcombinatie SKU

Oppervlak: 66.000 m2

Het stadskantoor wordt voor de Utrechter het centrale punt waar men terecht kan voor bijna alle gemeentelijke diensten en producten. Met een maximale hoogte van 92 meter is het straks het hoogste en een van de grootste stadskantoren van Nederland. Het project wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie SKU, een samenwerking tussen VolkerWessels ondernemingen Boele & van Eesteren en G&S Bouw. Tevens neemt dochtermaatschappij HOMIJ Technische Installaties het werktuigbouwkundige gedeelte van de nieuwbouw van het Stadskantoor voor haar rekening.

Bronnen: www.volkerwessels.com / www.kraaijvanger.urbis.nl


FILE2SHARE Verkenner

De centrale opslag voor alle projectgegevens. Alle informatie op elk moment beschikbaar en toegankelijk.
Lees verder.


FILE2SHARE Manager

Iedere deelnemer beschikt automatisch over de juiste tekeningen en documenten. Op elk moment is de status van de planning zichtbaar.
Lees verder.


FILE2SHARE Repro

Met FILE2SHARE Repro kunt u snel,goedkoop en gemakkelijk vanaf uw eigen PC prints laten afdrukken en bezorgen in heel Nederland.
Lees verder.